36.19. Rule line-repeat

対応処理系

DSSSLprint 2.0,DSSSLprint 3.0,OpenJade

構文

(make rule line-repeat: number)

引数

number 平行線の本数を示す正の整数。

説明

直線の平行線の本数を指定します。たとえば,引数に 2 を指定した場合,直線は二重線になります。初期値は 1 です。

参照規格

12.6.14 Rule Flow Object Class(P.240)
12.6.14 けい(罫)線流し込みオブジェクト(P.207)

<<prev      next>>